Samenwerken in nieuwe realiteit

“Hoe ziet de toekomst van zorg, academisch onderzoek en medische opleiding eruit, en welke consequenties heeft dat voor de organisatie?”

Eén van de te fuseren teams van specialisten van het Amsterdam UMC vroeg ons om in een aantal bijeenkomsten met het team het gesprek te openen over de toekomst van hoog complexe patiënten zorg, academisch onderzoek en de medische opleiding verdeeld over twee lokaties. De uitkomsten van deze gesprekken, en de aanpak, werden gepresenteerd aan de Raad van Bestuur.

Bouwend op de gedeelde kennis en expertise in het team over de toekomst van zorg, creëerden we oplossingsruimte om nieuwe toekomstscenarios te kunnen en durven overwegen. Daaruit volgde een logisch ontwerp van de organisatie en rolverdeling. Wij brachten een ander perspectief, manier van verbinden, ontwerpend denken en ‘rules of engagement’ in. Hiermee ontwikkelden we een gedragen visie om te kunnen presenteren aan het bestuur. Tegelijkertijd gaven we het team tools en een andere manier van denken om op verder te bouwen in de uitwerking van de organisatie-vraagstukken.

In samenwerking met:
Klazien van Vliet (executive coach, facilitator)

Ook een strategische vraag?

On the Morrow faciliteert graag het proces om gezamenlijk de vraag verder te verkennen, met bestuur, organisatie, team of een andere groep van stakeholders. Kom je langs bij On the Morrow in A'dam Noord om samen jullie 'design challenge' te bespreken en scherp te krijgen?

Neem contact op

Online toekomstverkenning

Ouder en Kind Team Amsterdam nodigt verschillende stakeholders uit om mee te denken over een toekomst van ‘Opgroeien en opvoeden in Amsterdam in 2040′. Een belangrijke vraag als startpunt voor toekomstscenario’s. Om beter voorbereid te zijn op wat komt en wat morgen nodig is. Afgelopen mei en juni hebben we…

Meer informatie

Next Generation Leadership

“Welke ontwikkelingen zien we in de wereld, wat betekent dat voor onze organisatie, leiderschap en manieren van werken?” De deelnemers werken bij een ambitieuze club met een divers team van zeer ervaren en startende project ontwikkelaars met uiteenlopende expertises. Om het team te ondersteunen in hun ambitie, inspireerden we ze met…

Meer informatie