Overtuigende visie op onderwijs 

“Hoe kunnen we een overtuigende visie op luchtvaartonderwijs ontwikkelen, met onze partners, voor een succesvolle aanvraag van het Regionaal Investeringsfonds MBO?”

De rol van mensen die werken in de luchtvaartindustrie verandert continue onder invloed van innovatie in de industrie, retail en reizen, en het bijbehorende veranderende consumentengedrag. Het MBO College Airport is de initiator van een multistakeholder consortium van privaat en publieke samenwerking, die samen een grote subsidie-aanvraag doen voor een toekomstgericht curriculum.

In nauwe samenwerking met de opdrachtgever ontwierpen we een programma waarin we op verschillende momenten, verschillende belanghebbenden uitnodigden. Door belanghebbenden de ruimte te geven en veiligheid te bieden om hun expertise in te brengen en mening te delen, waren we in staat om een gedeeld startpunt te ontwikkelen. Vanuit die basis konden we de betrokkenen uitnodigen om verbinding te maken, en verschillende luchtvaart, werk en leer-vragen te ontwikkelen en onderzoeken.

Middels storytelling werden scenarios ontwikkeld, waarin de student als lerende professional tot leven kwam. Precies deze verhalen, waarin ideeën voor een nieuwe publiek/private opleiding een logische plek kregen, gaven de subsidie-aanvraag richting om tot een succesvolle toekenning van budget te komen.

In samenwerking met:
Roy Scheerder (keynote presentatie, challenger), Freya Ruijs en Wouter Boog (Jam Visual Thinking)

Ook een strategische vraag?

On the Morrow faciliteert graag het proces om gezamenlijk de vraag verder te verkennen, met bestuur, organisatie, team of een andere groep van stakeholders. Kom je langs bij On the Morrow in A'dam Noord om samen jullie 'design challenge' te bespreken en scherp te krijgen?

Neem contact op

Next Generation Leadership

“Welke ontwikkelingen zien we in de wereld, wat betekent dat voor onze organisatie, leiderschap en manieren van werken?” De deelnemers werken bij een ambitieuze club met een divers team van zeer ervaren en startende project ontwikkelaars met uiteenlopende expertises. Om het team te ondersteunen in hun ambitie, inspireerden we ze met…

Meer informatie

Samenwerken in nieuwe realiteit

“Hoe ziet de toekomst van zorg, academisch onderzoek en medische opleiding eruit, en welke consequenties heeft dat voor de organisatie?” Eén van de te fuseren teams van specialisten van het Amsterdam UMC vroeg ons om in een aantal bijeenkomsten met het team het gesprek te openen over de toekomst van hoog complexe patiënten…

Meer informatie